Proje Yönetimi

Agile veya Waterfall proje yönetim metodolojilerini kullanarak kendi proje yönetim ofisi ekiplerinize dışarıdan destek sağlıyoruz.

Sürüm Yönetimi

Yazılım projelerinin sürüm yönetimlerinin gerçekleştirilmesi, sürüm yönetimi planlarının hazırlanmasını sağlıyoruz.

Operasyon & Test Destek

Bu hizmet, bağlı bulunduğu operasyon grubunun hedeflerini takip etmek ve uygulanması konusunda destek olarak sağlanır.

Sistem Entegrasyon

Tein Yazılım A.Ş. hizmet ihtiyaçlarınız için komple veya kendi ara katman ekiplerinize dışarıdan destek olarak sağlanır.

Yazılım Geliştirme

Agile, Waterfall metodolojisiyle Java, .Net, PL/SQL, SQL, C++, C# vb. mobil yazılım için ise IOS, Android platformlarında uzmanlaşmış ekibiyle yazılım ihtiyaçlarınıza uçtan uca çözümler ve kendi yazılım ekiplerinize dışarıdan yazılım desteği sağlar.

Operasyon & Test Destek

Operasyon ekiplerimizin tecrübesi, gelişen teknolojiye olan uyumu ve kullandıkları araçlar ile hem bilgi teknolojileri altyapınızın kalitesini yükseltebilir hem de bu pozitif etkiyi direkt izleyerek, içiniz rahat bir şekilde çözüm odaklı yaklaşımın keyfini çıkarabilirsiniz.

Yazılım Geliştirme

Tein Yazılım A.Ş. güvenli yazılım geliştirme alanında yıllara dayanan bilgi birikimini esas alır. Uzman ekip, yazılım geliştirme sürecinde sarf edilen güç ve proje tamamlanma süresi arasında gerekli dengeyi sağlama yeteneğine sahiptir.

  • Tüm bu süreçlerde Tein Yazılım A.Ş. riski en aza indirir ve güvenlik politikası dahilinde hareket eder. Profesyonel kadro her aşamayı yakından takip eder ve sistemde düzeltmeleri anlık olarak yaparak ilerler.
  • Süreç içerisinde iş akışı dengeli bir şekilde yürütülür, kurumunuzun profiline uygun tasarımlara değer yaratacak biçimde şekil verilir.
  • Tein Yazılım A.Ş. tüm bu prensipler ışığında, sistemin tasarımını yapar, geliştirir ve onu ürün haline getirir.

Bunları gerçekleştirirken ise güvenlik standartlarına tam uyum sağlar ve yüksek kalitede uygulamalarla süreç yönetiminin en kritik bölümlerinden birini ekip çalışması ve tecrübeli kaynakları sayesinde özgün bir bakış açısıyla tamamlamış olur.

Proje Yönetimi

Yazılım projelerinde kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin biçimde gerçekleşmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi için Agile veya Waterfall proje yönetim metodolojilerini kullanarak kendi proje yönetim ofisi ekiplerinize dışarıdan destek sağlıyoruz.

  • Tein Yazılım A.Ş. olarak proje hedeflerine ulaşırken performans, maliyet, zamanlama ve kalite yönetimini elden bırakmayız. Planlamamızı bu kriterlere göre yaparken aktivitelerimizin uygunluğunu da bu unsurlara göre denetleriz.

Projelerimizi zamanında ve bütçe kıstasları içerisinde tamamlarken performans gereklerini de en iyi şekilde yerine getirmeyi görev sayarız. Proje yönetiminde başı çeken performans, maliyet, zaman ve kalite hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşabilmek için kaynakları doğru yerlere yönlendirerek, baştan itibaren verimli bir program kurgularız, proje dinamiklerini ise düzenli olarak kontrol ederiz. Böylece çıkabilecek problemlere karşı önlemimizi sistemin en başından alırız. Tüm bu süreçlerin tanımlanması, planlanması, analizi, kontrolü, denetimi ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir. Her aşamada olduğu gibi proje yönetiminde de kurumunuzun hedeflerine odaklanan çalışanlarımız, bilgi, beceri ve donanımlarıyla hata payını en aza indirirler.

Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojisi

Proje yönetimi Yazılım projelerinin sürüm yönetimlerinin gerçekleştirilmesi, yönetimi planlarının hazırlanması,

  • Durum takibinin yapılması, sürüm yönetimi faaliyetleri, sürüm takvimine uygun çalışan kodların üretim kontrolleri,
  • Sürüm bitiminde geliştirme sunucularına kurulumun yapılması ve bununla ilgili ekiplerin bilgilendirilmesi,
  • Kalite yönetimi açısından önem taşıyan bu alanda ürünün yapısına göre bir Konfigürasyon Yönetim Süreci tanımlarız ve uygulamaya koyarız.

Verilerin depolandığı dijital bir platform olan repository’lerin periyodik bakımlarının yapılması ve repository kullanıcı erişim yetkilendirmelerinin yönetilmesi gibi ihtiyaçlarınız için kendi sürüm yönetimi ekiplerinize dışarıdan destek sağlarız.

Kurumsal Mimari

Tein Yazılım Hizmetleri A.Ş. olarak Yazılımın bu aşamasında da profesyonel kadromuzun yaptığı analizler ve planlama sürecinin sonunda ortaya çıkan görünüm ve akış ile ürünün yazılım anlamında mimarisini oluşturmak üzere yola çıkarız.

Kullanım kolaylığı, fonksiyonellik, esneklik, bakım kolaylığı ve güvenilirlik, tasarım sürecinde en çok önem verdiğimiz unsurlar arasında öncelikli olarak yer alır. Bir sistemin varlığının en başından itibaren doğru seçimlerle var olduğunu unutmadan gerçekçi çözümlerle, kullanılacak teknolojilere ve yazılım mimarisine karar veririz. Uzmanlarımız bir projeyi kodlarken gelişen teknolojilerle entegrasyonuna, genişletilebilir özellikler taşımasına ve geliştirilebilir olmasına karşın oldukça hassas davranırlar. Yazılım geliştirme sürecinin temel taşlarından olan mimari konusunda bütünlük içinde bir plan çıkardıktan sonra belirlediğimiz noktaları detaylandırarak incelikli bir çalışma yürütmek prensiplerimizdendir.